Referat fra medlemsmøde 07-10-2023

Medlemsmøde og standerstrygning
Lørdag den 7. oktober 2023 kl. 16.00

Formanden orienterer:

Regnskab
2022 er stadig ikke afsluttet, men der er lys forude. Hanne Nielsen har indvilliget i at hjælpe til med at få det på plads, og vil derudover kigge på 2023 regnskabet. Hvordan vi gør fremover med kasserer-rollen er ikke aftalt endnu.
Formanden kan orientere, at der ikke mangler penge, da beholdningen på konto er i størrelsesordenen 500.000.

Roprotokol
Når man ikke har afsluttet sin tur senest 15 min efter forventet hjemkomst, så sendes en SMS til roeren, og der markeres med rødt i roprotokollen. Nogen er ikke tilfredse med dette, da det er forstyrrende at få beskeder, når man stadig er på vandet.
Det blev kommenteret, at dette også er en sikkerhedsforanstaltning, så der kan reageres på at en
roer ikke er kommet hjem.
Fremover bør man sætte forventet hjemkomst tilstrækkeligt sent til, at man kan nå hjem.
Desuden vil formanden forsøge at lave oversigter med kontaktoplysninger til medlemmer, der har roet.

Hjemmeside/webmaster
Bjarne Kjær har valgt at trække sig som webmaster, og formanden udtrykte stor tak til Bjarne for
mange års ihærdig indsats med at holde hjemmesiden kørende og opdateret.
Birgit Mortensen har påtaget sig rollen som webmaster, assisteret af Anette J Madsen. Også stor
tak til de to for at løfte den opgave.

Sauna
Saunaprojektet har lavet budget og arbejdstegninger, og bestyrelsen har godkendt dette. Mere
om dette under Udvalg.

Kurser
Formanden vil gerne gøre opmærksom på, at klubben støtter de fleste kurser/uddannelser med
det formål at blive en bedre roer, samt at kunne varetage instruktørrollen.
Alle kurser optil til IPP3 og Instruktør 2 er ”forhåndsgodkendt” af bestyrelsen, hvilket vil sige, at
man uden videre har lovning på klubbens støtte/betaling af kursusgebyrer etc.
Ander kurser skal søges hos bestyrelsen forinden.
Under alle omstændigheder skal alle, der ønsker at deltage i kurser med klubbens støtte,
forelægge dette for bestyrelsen inden tilmelding.

Månedsmøder
Vi har sidste år haft flere, gode klubaftener med meget forskellige emner, lige fra ølsmagning til
turplanlægning.
Det var en succes med turplanlægning, som blev afholdt i januar 2022, hvilket resulterede i flere
klubture i år end vi har set tidligere.

Ture
Der har været følgende klubture:
Pinsetur til Orust med ca 20 deltagere.
Dagstur til Stevns i juni, med ca 10 deltagere.
Weekendtur til vadehavet med 8 deltagere.
Weekendtur til Sydfynske øhav med ca 10 deltagere.

Motionsaften tirsdage
Sidste vinter var der motionsaften hver tirsdag, med både fitness og yoga på programmet. Det vil
blive genoptaget kommende vinter.

Hus
Nøgler/låse er der problemer med, både fordi låsene ikke kan tåle saltvand, og nøglerne bliver
slidte. Man kan får udskiftet sin nøgle, hvis den er slidt og ikke virker som den skal.
Der findes en iLoq-løsning, hvor nøglen ikke behøver sættes i låsen, men udelukkende aflæses
elektronisk. Låsesmeden/iLoq vil sende tilbud til kommunen om sådan et system til i første
omgang kajakopbevaringen.
Der har været 1-årsgennemgang, og B&O Byggeindustri har udbedret deres del. Kajakklubben skal
også udføre visse, mindre opgaver, herunder fugning langs gulvkanter.

Arbejdsdag 29. oktober
Formanden reklamerede for arbejdsdagen, som altid forløber hyggeligt og produktivt, og desuden
afsluttes med fælles frokost.
Der kommer invitation/begivenhed på Facebook, men ellers kan man bare dukke op på dagen.

Julefrokost 18. november
Julefrokosten afholdes lørdag den 18. november, og vil i år være med levende musik ved bandet
Örnfelds Orkester. Tilmelding via Facebook begivenhed eller seddel i klubben – husk at indbetale
100 kr via mobilepay for deltagelse.

Årets Klubkammerat
Herefter var udnævnelse af Årets Klubkammerat.
Formanden havde fået mange nomineringer, som havde fordelt sig på to medlemmer, hvoraf den
ene fik 80 % af ”stemmerne”.
Det blev bl.a. sagt om Årets Klubkammerat:
… har i år udvist særlig overskud til alle de nye kajakroere og er der altid for at give en hjælpende
hånd med stort smil og entusiasme, der smitter. … jeg synes det er særlig imponerende når man
tænker på hvor rastløs og utålmodig … egentlig er.
… er bare sit eget forunderlige, energiske jeg … altid klar til en tur og en snak.
Med sit sociale, skøre og venlige væsen gør at man føler sig tryg og velkommen som nyt medlem
…. og så giver … altid smil på læben 😊😊
Til trods for at …. er en garvet og sej roer ofrer … sig gerne og tager nye – og meget langsommere –
roere med ud på vandet. …er altid hyggelig, hjælpsom og fuld af gode historier.
… bidrager med masser af underholdning … 😉 Og bidrager også ved at invitere med på
spændende ture og til klublivet ved at invitere til søndagsroning.
… meget hjælpsom med at reparere kajakker og er generelt et meget positivt menneske.
… mere end nogen været fantastisk til at få alle de nye roere og måske især kvindelige roere til at
føle sig velkomne.
… har været garant for at møde op og være de ekstra øjne og hænder på vandet under
uddannelsesforløb. Mest af alt været fantastisk til at komme ud på torsdagsroning og få nye roere
med sig. Underholder lystigt om diverse eventyr og deler gerne ud af sin erfaring.
Flere gange efter roning set i klubstuen til en obligatorisk kop te, hvor underholdning og
undervisningen fortsætter.
Årets Klubkammerat går i år til Erling Saxholt. Stort tillykke til Erling for den velfortjente
udnævnelse.

Nyt fra udvalg
Havkajak Torben Granat fortalte, at der har haft gode og spændende ture i løbet af sæsonen –
specielt den til Esbjerg/Vadehavet. Torben udtrykte, at der kunne gøres mere ud af fokus på
turlederrollen, idet der både på Vadehavsturen og Sydfyns-turen har været situationer, hvor
turledelse var af største vigtighed. Der var enighed om at Turledelse kunne være et tema til
klubaften.
På begynderholdet havde der været stor interesse for tilmelding, men af mange forskellige årsager
blev holdet reduceret til fem kursister, hvoraf kun tre blev frigivet.
Klubben har indkøbt hjelme til brug, hvis man er ude i vanskeligt vand hvor der er risiko for at
ramme bunden, en sten, eller lignende med hovedet.
Det blev også sagt, at man ikke synes, der skulle ”gøres nar” af dette med morsomme
kommentarer. Som Torben nævnte, så er det jo kun til brug for dem, som mener, de har noget at
passe på – der er ingen tvang.
Surfski (Lisa, Anders, Mats og Christian) fortalte om de mange aktiviteter, der har været både med
begynderhold, konverteringskursus, ”Rigtige Mænd”, Handicapløb, Kronborgløbet og andre
konkurrencer.
Der har været otte kursister på begynderhold, og otte på konverteringskursus.
I det hele taget er Surfski ”booming” og der er også anskaffet mange nye klubkajakker, så der nu
er 10-15 gode kajakker at vælge imellem – herudover er der fem, som er udlånt af DGI.

Saunaudvalget, Erling, fortalte om status på projektet. Både byggeplaner, godkendelser og
materialelister er klar, og der skulle være klar til at begynde det praktiske.
Der vil være en sauna, der ikke fylder hele det nuværende saunarum op, så der i stedet bliver
mulighed for opbevaring i forreste del af rummet, hvilket er tiltrængt.
Hvis nogen med håndværksmæssige evner til fliselægning og træarbejde ønsker at hjælpe til så
kontakt Erling.
Til arbejdsdagen vil det bl.a. blive ryddet op i saunarummet og de første byggetiltag startet op.

Klubmesterskabspokal og Handicapløb
Cedric fortalte om dagens klubmesterskaber, og resultatet blev:
5000m: Lisa Kjær og Christian Boehm
500m: Martin Tronier og Lisa Kjær
Og for Handicap var årets vinder: Mette Larsen
/Steen 2023-10-12