Gæsteroning

Ethvert medlem i Kajakklubben Krogen må i perioden mellem standerhejsning og standerstrygning tage en gæst med ud at ro, max. 2 ture pr. gæst pr. sæson.

Uanset gæsteroer niveu kan der kun lånes grøn kajak.

Familiemedlemmer er gratis, for andre gæster er prisen kr. 50 pr. gang. Beløbet skal indbetales på klubbens konto.

Alle gæsteroere skal registreres i gæsteprotokollen. Det klubmedlem, der har gæsten med, er ansvarlig for, at gæsten bliver registreret samt indbetalingen. Diverse informationer i forbindelse med registreringen fremgår af registreringsblanketten, der kan downloades her fra siden. Klubmedlemmet er ansvarlig for gæstens sikkerhed og for at ovenstående overholdes.

En gæsteroer fra en anden kajakklub, som er frigivet, må ro 2 ture uden beregning – også i perioden efter standerstrygning.

Gæsteroning må kun ske i lokalt farvand. Hvis det sker uden for dette, skal det godkendes af bestyrelsen.